Copyright Notice

© Victoria Local Council, 2005
Any reproduction from this website can be done for educational purposes unless the the Victoria Local Council is notified.
In the While case of commercial entities, any part cheap oakleys of this website can be reproduced without the written permission of the Local Council.
It is not necessary for information on victoria.gov.mt to be the responsibility of the Victoria Local Council.


Disclaimer

The Victoria Local Council is trying ray bans sale to make every possible effort Cheap Football Jerseys to keep all information on this website correct and up-to-date. The Local Council though does not accept repsonsibility of any loss or damage caused by using information on this website.
The Victoria Local Council can not gaurentee the relability of the external links on this website. If in any case information which might be of concern to you, kindly contact the Local Council.


Privacy Policy

1. Il-Politika tal-Privatezza
Aħna mpenjati lejn il-protezzjoni tal-privatezza tal-vizitaturi tagħna u ma niġbru Cheap Jerseys ebda informazzjoni personali dwarkom sakemm intom ma tipprovduhiex volontarjament. Kwalunkwe informazzjoni personali li intom tikkomunikaw lilna tinzamm fi ħdan victoria.gov.mt innifsu skond l-att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001.

2. L-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001
L-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001 għadda fl-14 ta’ Dicembru 2001 u t-taqsima li tikkonċerna l-ħatra tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data u t-Tribunal ta’ l-Appelli tal-Protezzjoni tad-Data ġiet fis-seħħ mit-22 ta’ Marzu 2002. Għalhekk aħna nikkunsidraw li għandna dmir legali biex nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe nformazzjoni Wholesale China Jerseys personali li nigbru mingħandkom u dan id-dmir nirrispettawh. Nieħdu s-salvagwardji kollha neċessarji biex nipprevjenu access mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji miġbura mingħandkom bhala vizitaturi, lil xi parti terza jew Dipartiment tal-Gvern sakemm intom ma tagħtuniex il-kunsens tagħkom.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

3. Informazzjoni Migbura
Bħala vizitatur, niġbru tliet tipi ta’ nformazzjoni dwarek:

3.1 Il-Kuntatt jew il-Feedback
Meta timla l-formola dwar il-pagna ta’ “IKKUNTATJANA”, aħna nuzaw l-informazzjoni personali sottomessa fil-formola biss biex nirrispondu għall-messaġġ tiegħek. cheap Wholesale Jerseys oakleys Din l-informazzjoni personali ma tinzammx iktar milli neċessarju u titħassar la darba l-ħtieġa tal-feedback Wholesale China Jerseys tintlaħaq.

3.2 Informazzjoni dwar id-Download
Jekk taqra jew tnizzel informazzjoni mis-sit tagħna, aħna awtomatikament niġbru u naħznu l-informazzjoni li gejja li mhijiex personali: Il-webpage jew download mitluba; Jekk it-talba kinitx ta’ suċċess jew le; Id-data u l-ħin meta int għamilt access ghas-sit; L-indirizz ta’ l-Internet tal-web site jew l-isem tad-dominju tal-kompjuter li minnu The int għamilt cheap ray bans aċċess ghas-sit; Is-sistema ta’ operazzjoni tal-magna li qed tmexxi l-web browser tiegħek u t-tip u l-verzjoni tal-web browser tiegħek. Jekk jogħġbok innota li din l-informazzjoni hija strettament biss għall-uzu ta’ victoria.gov.mt u mhix maqsuma, ray ban outlet mikrija, jew mibjugħa fi Terms kwalunkwe mod lil xi organizzazzjoni oħra.

3.3 L-uzu ta’ l-Informazzjoni mis-Sit
victoria.gov.mt jikkreja “cookies” għal kull sessjoni meta inti zzur il-web site tagħna. Dawn il-cookies jaħznu informazzjoni li hi mibgħuta lill-browser tiegħek – flimkien ma’ web page meta inti tagħmel access għall-web page. Il-browser tiegħek jirritorna l-informazzjoni dwar il-cookie biss lid-dominju li minnu l-cookie origina, jiġifieri victoria.gov.mt u ebda web site iehor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Meta inti tirritorna ghal victoria.gov.mt, il-cookie jerġa’ jintbgħat lill-web server, flimkien mat-talba l-ġdida tiegħek.

4. Links għal Web Sites oħrajn
Is-Sit ray bans ale tagħna għandu Wholesale Jerseys numru ta’ links għal organizzazzjonijiet u aġenziji lokali u internazzjonali oħrajn. Hemm xi kazijiet, għall-benefiċċju tal-vizitatur, fejn jista’ jkun meħtieġ li aħna noħolqu link ghal web sites oħrajn ta’ organizzazzjonijiet oħrajn wara li jinġieb permess mingħandhom rispettivament. Huwa mportanti għalik li tinnota li malli tagħmel link għal sit ieħor, inti m’għadekx fis-sit tagħna u ssir soġġett għall-politika privata tas-sit il-ġdid.

5. Access ghall-Informazzjoni tiegħek
Inti tista’ titlobna fi kwalunkwe ħin liema informazzjoni dwarek hija effettivament mizmuma, jekk hemm, f’dak il-ħin partikolari. Inti għandek id-dritt li xi affarijiet dwarek li mhumiex ezatti jiġu kkoreġuti u meta applikabbli mħassra, jekk ma jkunux diġa mħassra.

6. Bidliet għal din il-Politika Privata
Jekk ikun hemm xi bidliet għal din il-Politika Privata, aħna nissostitiwxxu din il-paġna b’verzjoni aġġornata. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek stess li ticcekkja l-paġna tal-“Politika Privata” kull meta tagħmel aċċess ghall-web ray bans sale site tagħna sabiex tkun konxju ta’ xi tibdiliet li jistgħu iseħħu minn zmien għal zmien.


Accessibility Statement

All effort has been made to ensure that this website confirms to the accessibility requirements and recommendations of the CIMU Website Standards Version 3.0 and to ensure that the cheap nfl jerseys website caters for individuals with specific disabilities.

Fake Oakleys